[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Công ty Cổ Phần Công Nghệ Loglag và Đơn vị vận tải có trách nhiệm tiếp cận khiếu nại và hỗ trợ Chủ Hàng liên quan đến dịch vụ vận tải được kết nối qua ứng dụng LOGLAG. Các khiếu nại của Chủ Hàng liên quan đến việc cung cấp, sử dụng ứng dụng được giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ đã công bố với thành viên.

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty Cổ Phần Công Nghệ Loglag đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của LOGLAG. Chủ Hàng có thể khiếu nại về dịch vụ của Đơn vị vận tải với Công ty Cổ Phần Công Nghệ Loglag theo quy trình sau:

Bước 1: Phản hồi với Công ty Cổ Phần Công Nghệ Loglag bằng cách gọi điện thoại, gửi email:

Điện thoại: 028.710.99.000

Email: support@loglag.com

và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật.

Thời hiệu để LOGLAG tiếp nhận khiếu nại là hai (02) tháng kể từ ngày sử dụng dịch vụ hoặc từ ngày phát sinh sự việc.

Bước 2: Trong vòng hai (02) ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại, Công ty Cổ Phần Công Nghệ Loglag sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin về khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Công ty Cổ Phần Công Nghệ Loglag cũng sẽ đồng thời tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, xem xét và phân tích nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, phạm vi khiếu nại và trách nhiệm xử lý để phối hợp với Đơn vị vận tải để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.

Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Loglag về khiếu nại, Đơn vị vận tải sẽ chủ động phối hợp với Công ty Cổ Phần Công Nghệ Loglag để giải quyết, xử lý khiếu nại; chủ động thông báo cho người khiếu nại và Công ty Cổ Phần Công Nghệ Loglag hoặc ủy quyền cho Công ty Cổ Phần Công Nghệ Loglag thông báo tới người khiếu nại biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại.

Bước 3: Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với biện pháp giải quyết, xử lý của nhà cung cấp, thì Công ty Cổ Phần Công Nghệ Loglag có trách nhiệm chủ trì việc thương lượng, hòa giải giữa các bên để đưa ra biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại cuối cùng.

Trường hợp thương lượng, hòa giải không đi đến kết quả hoặc người khiếu nại nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp, thì Công ty Cổ Phần Công Nghệ Loglag sẽ phối hợp với Đơn vị vận tải để báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Loglag tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị Đơn vị vận tải nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, cũng như có những hành vi phù hợp đối với Chủ Hàng. Bất cứ hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh, cũng như hành vi gây tổn hại đến người khác cũng đều đáng lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm Đơn vị vận tải, Chủ Hàng có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đơn vị vận tải phải là bên chủ động xử lý và giải quyết khiếu nại. Công ty Cổ Phần Công Nghệ Loglag sẽ chỉ đóng vai trò phối hợp, hỗ trợ việc xử lý và giải quyết khiếu nại giữa Đơn vị vận tải và Chủ Hàng. Công ty Cổ Phần Công Nghệ Loglag sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến Chủ Hàng và Đơn vị vận tải nếu được bên có liên quan đến tranh chấp hoặc cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu.

Sau khi Đơn vị vận tải và Chủ Hàng đã giải quyết xong tranh chấp, khiếu nại, Đơn vị vận tải có trách nhiệm thông báo lại cho Công ty Cổ Phần Công Nghệ Loglag. Trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi liên quan đến hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử của Bên Đơn vị vận tải và Lái xe đã được Đơn vị vận tải và Công ty Cổ Phần Công Nghệ Loglag cam kết trong hợp đồng hợp tác kinh doanh, thì Công ty Cổ Phần Công Nghệ Loglag sẽ áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm tương ứng.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]